Kısa Çalışma Ödeneği | Arven Danışmanlık

Kısa Çalışma Ödeneği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DANIŞMANLIĞI

Bilindiği üzere; 18.03.2020 tarihinde Korona virüsüne karşı düzenlenen toplantı sonucunda ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ adlı paket kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu pakette çalışma alanına ilişkin olarak işçi ve işverenleri ilgilendiren maddeler açıklanmıştır. Bahse konu maddelerden bir tanesi de Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) devreye alınarak faaliyetlerine ara veren işyerindeki işçilere geçici bir gelir desteğinin verilecek olması ve işverenlerinde iş gücü maliyetlerini azaltmasına imkân tanımasıdır. Bu kapsamda İş Mevzuatında Kısa Çalışma Ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle; İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, İşyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla tanımda belirtilen zorlayıcı sebepler ; İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları ifade etmektedir. Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde İŞKUR tarafından ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılır.
 • Örnek- 1; Son 12 ay Asgari Ücretle çalışan birisine ödenecek KÇÖ miktarı: 1.752,40.-TL
 • Örnek- 2; Son 12 ay 4.000 TL Ücretle çalışan birisine ödenecek KÇÖ miktarı: 2.381,78.-TL
 • Örnek- 3; Son 12 ay 7.000 TL Ücretle çalışan birisine ödenecek KÇÖ miktarı: 4.380,99.-TL

Bu itibarla KÇÖ koşullarını yerine getiren işverenler bu destekten faydalanabileceklerdir.

ÇALIŞMA PLANIMIZ

1- Öncelikle Kısa Çalışma Talebinde bulunacak işverenin koşulları yerine getirip getirmediğinin tespiti,

2- KÇÖ kapsamında değerlendirilecek personelin mevzuata uygun olarak tespiti,

3- Gerekli KÇÖ dosyasının oluşturulması ve İŞKUR’a müracaatın yapılması,

4- Uygunluk Tespiti Sürecinde KÇÖ Oranının yüksek çıkmasını sağlayan en uygun programın hazırlanması,

5- KÇÖ Onay Sürecinin Takibi,

6- Onaylandıktan sonra İŞKUR ile devam edecek sürecin takibi.

ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ

Uygulayacağımız Çalışma Programı;

  1. SGK Kayıtları esas alınarak İşyerinin Faaliyet Alanı/ Konusunun Tespiti,
  2. İşyeri ile ilgili resmi bilgilerin (İŞKUR No, SGK Sicil No vb) istenmesi eksiklerin güncellenmesi,
  3. Kısa Çalışmanın Başlatılacağı ve Sona ereceği Tarihin Belirlenmesi,
  4. Kısa Çalışma Başvuru Nedeninin Belirlenmesi,
  5. Kısa Çalışma Başvuru Gerekçesini Açıklayacak Metnin Hazırlanması,
  6. Eğer herhangi bir işçi sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzalanmış ise sendikanın ismi ve toplu iş sözleşmesi dönemini gösteren belgenin dosyaya ibrazı,
  7. Başvuru tarihinde işyerinde çalışan toplam işçi sayısının tespiti ve ispatlayıcı belgenin istenmesi,
  8. Kısa Çalışma Uygulanacak İşçilerin Tespitinin Yapılması, (Manyetik ve yazılı ortamda İŞKUR‘ca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listenin hazırlanması)
  9. Kısa Çalışmanın Hangi Yöntemle Uygulanacağının Tespiti (Haftalık Çalışma Süresinin Azaltılması veya Faaliyetin Kısmen/Tamamen Durdurulması),
  10. İşyerinde Daha Önce Kısa Çalışma Uygulanıp Uygulanmadığının Tespiti,
  11. İşyerinde İşveren Adına İŞKUR’ca İrtibat Kurulacak Yetkili Kişinin Belirlenmesi,
  12. Uygunluk Tespitine İlişkin Tüm Belgelerin Hazırlanması,
  13. Belgelerin İşveren yetkilisi tarafından uygunluk tespiti yapacak müfettişe tesliminin istenmesi,
  14. Uygunluk tespitine konu olan toplam çalışan sayısının değişmesi (işçi giriş/çıkışı) halinde gerekçesinin hazırlanması ve yasal süre(10 gün) içinde İŞKUR’a bildirim dilekçesinin hazırlanması,
  15. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talep olması halinde yeni başvurunun hazırlanması,
  16. Kısa çalışma inceleme sonucuna ilişkin ilan metninin hazırlanması ve işyerinde işçilerin görebileceği bir yere asılmasının sağlanması,
  17. Eğer varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına Kısa Çalışma İnceleme sonucunun bildirilme yazısının hazırlanması,
  18. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamayan durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere sonucu belirten yazılı bildirimin hazırlanması,
  19. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin çalışma sürelerine ait kayıtları gösteren ve istenilmesi halinde yetkililere ibraz edilecek çizelgenin hazırlanması,
  20. Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin hangi kodla SGK’ya yapılacağının tespiti ve bunun şirket İK’sı tarafından takibinin istenmesi,
  21. Kısa Çalışma listesinde olup ta sonradan durumu değişenlerin (yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi) İŞKUR’a bildirilme yazısının hazırlanması,
  22. Normal faaliyete başlamaya karar verilmesi halinde durumun İŞKUR birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere yasal süre (altı işgünü) öncesinde yazılı olarak yapılacak bildirimin hazırlanması, 

“Yukarıdaki tüm işlemler sırasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.”

Arven Danışmanlık olarak, SGK Teşvik uzmanlarımızla Zorlayıcı sebepler (Salgın Hastalık) dolayısıyla Kısa Çalışma Ödeneğinden maksimum düzeyde faydalanmanızı sağlayacak bütünsel bir yaklaşım ile danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İletişim

 • +90-312-911-05-56
 • bilgi@arvendanismanlik.com
 • Necatibey Cad. 15/7 Kızılay Çankaya/ANKARA

Biz Arayalım

 • 9 + 81 =

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com